Cross Bits manufacturer from Liaocheng Jinquan Construction Machinery Co., Ltd, China

Views: 7     Author: David Zhang     Publish Time: 2017-08-11      Origin: www.jinquandrill.com

Cross Bits manufacturer & supplier from Liaocheng Jinquan Construction Machinery Co., Ltd, China.
 
(1) Diameter: 26-100mm. 
(2) Taper: Degree 4, 6, 7, 11, 12. 
(3) Material: 40Cr, 42CrMo.
(4) Performance: hard and durable.

Main Menu

No. 16, Industrial Park, Xihu Town, Yanggu County, Liaocheng City, Shandong Province, China (252311)
Copyright  1984-2030 Liaocheng Jinquan Construction Machinery Co.,Ltd All rights reserved.